Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Kriľanje (Keresztvetés):

U ime, Oca i Sina i Duha Svetoga  Amen.

 

Köszönés, köszöntés:

Faljen budi Isus! - Uvik budi faljen! Amen.

Dicsértessék a Jézus! - Mindörökké! Ámen.

Oče naą (Mi Atyánk):

Oče naą, koji jesi na nebesih, sveti se ime tvoje, pridji u krajestve tvoje. Budi volja tvoja, kako na nebu tako i na zemlji. Kruh naą svagdanji daj nam ga i danas. I otpusti nam duge naąe, kako i mi otpuąćamo duľnikom naąim. I ne uvedi nas u napast, da izbavi nas od zla. Amen.

Zdrava Marijo (Üdvözlégy Mária):

Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin Bog s tobom, Blaľena ti jesi medju ľenama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus. Sveta Marijo, Majko Boľja, moli Boga za nas za griąnike sada i u vrime smrti naąe. Amen.

Povodom Nacionalnoga susreta hrvatskih katolickih obitelji i pohoda pape Benedikta XVI. Hrvatskoj

Gospodina Boze, izvore zivota i ljubavi, blagoslivjamo te i zahvaljujemo ti sto si darom svoga Sina posvetio zajednistvo obitelji. Radujuci se dolasku pape Benedikta u nasu hrvatsku domovinu, povjeravamo ti: roditelje i djecu, djedove i bake, mladice i djevojke.

Molimo te da nasim obiteljima dajes snagu za velikodusno prihvacanje dara zivota. Obiteljske domove ispuni svojim Duhom da budu mjesta molitve i krscanskih kreposti, uzajamnoga postivanja, nesebicnosti i oprastanja te osjetljivosti za potrebe bliznjih.

Sve nas ispuni zivotnom radoscu da te svjedocimo u ljepoti otajstva Crkve i da ti - po uzoru i zagovoru Blazene Djevice Marije i sv. Josipa - sluzimo u vjernosti i istini, zajedno u Kristu, koji s tobom u Duhu Svetome zivi i kraljuje u vijeke vjekova. Amen.

Slava Ocu... (Dicsőség az Atyának és Fiúnak...):

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako je bilo od početak, tako i sada vazda vike vikom. Amen.

Apostolsko virovanje (Apostoli hitvallás)

Virovanje (Hiszekegy):

Virujem u Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje. O Isusa Isukrsta Sinka njegovoga jedinoga, Gospodina naąega, koji je bio začet po Duhu Svetom, rodjen od Marije Divice, mučen pod Ponciom Pilatom, propet umro i pokopan, snidje nad pakav, treći dan uskrsnov od mrtvih. Uzidje na nebesa, sidi na desnu Boga Oca svemogućega, otuda ima doći, sudit ľive i mrtve. Virujem u Duha svetoga, svetu crkvu rimsku katoličansku. Sveto općenje, griha oproątenje tilo uskrsnuća i ľivot vičnji. Amen.

Pozdravljenje Andjeosko (Angyali üdvözlet, Úrangyala):

Andjeo Gospodina navisti Mariji i zače po Duhu svetomu.

Zdrava Marijo.....

Evo sluľbenica Gospodinova budi meni po riči tvojoj.

Zdrava Marijo....

I rič put učinjena bih i pribiva u nami.

Zdrava Marijo....

Moli za nas sveta Bogorodico. Da dostojni budemo obećanje Isukrstovi. Pomolimose, milost tvoju molimot e Gospodine u pamet naąu ulij, da mi koji po Andjeoskomu naviąćenju Isukrsta Sina tvoga upućenje poznasmo po muki njegovoj i kriľu na Uskrsnući slavu privedeni budemo. Po istomu Isukrstu Gospodinu naąemu. Amen.

Gospodine (Uram, nem vagyok méltó):

Gospodine, nisam dostojan da unidjeą pod polkon moj, sami reči ričom, ozdraviće duąa moja.

Vecernja molitva (Befejező esti ima):

Ja virujem u Boga Oca svemojgućega neba i zemlje. Priporučujem ovaj Očenaą, Zdrava Marija i viruvanje andela čuvaru, koji me čuva ovaj dan nekme čuva i ovu noi od svakoga zla bolesti i smrti naąe. Amen.

Hiszek a Mindenható Atyában, mennyben és földön. Felajánlom ezt a Miatyánkot, Üdvözlégy Máriát és Hiszekegyet az őrző angyalnak, amelyik vigyázott rám nappal, őrizzen ezen az éjszakán is. Óvjon minden bajtól, betegségtől és a haláltól. Ámen.

Krunica ľalosna (Fájdalmas rózsafűzér)

Virovanje

Oče naą

Zdrava Marija (3 put)

Koji nam prosvitli razum

Koji nam ojači pamćenje

Koji nam savrąi voju

U ime Oca, i Sina, i Duha, Svetoga, kako je bilo od početak, tako i sada vazda vike, vikom. Amen.

Oče naą

Zdrava Marijo (5x10)

1. Koji za nas krvaven znojen znojijov. (Ki érettünk vérrel verejtékezett)

2. Koji za nas bičevan bijov. (Kit érettünk megostoroztak)

3. Koji za nas trunjen okrunjen biov. (Kit érettünk tövissel megkoronáztak)

4. Koji za nas teąki kriľ nosiov. (Ki érettünk a nehéz keresztet hordozta9

5. Koji za nas na kriľ propet biov. (Kit érettünk keresztre feszítettek)

Imazáró fohász:

Fala Bogu i Ocu i Sinu, Duhu svetoga. Amen.

Kako je bilo od početak, tako i sada vazdavike vikom. Amen.

Pokoj vičnji daruj njima Gaspodine i svitlost vičnji neka njima svitli, neka od počivaju u miru posve vike vikom. Amen.

Molitva:

Sveti Vido, vidi mene

Slatka Gospa krili mene

Sveto Troistvo viąe mene

Svi Andjeli oko mene

Čuvajtemi duąu moju

Da mi duąa ne pogine

A tilo od počine. Amen.

 

Kézzel írt imakönyv 1893-ból kattints ide a video megtekintéséhez! 

A képek megtekinthetők a fotóalbum "Kézzel írt imakönyv 1893-ból" menüpont alatt is.

Képek az imakönyvből:

Kép

Kép 

Kép 

Kép

Kép

Kép

Kép

 Kép

Kép

Kép

Kép

Kép

Kép

Kép

Kép

Kép

Kép

Kép

Kép

Kép

Kép

Kép

Kép

Kép

Kép

Kép

Kép

Kép

Kép

Kép

Kép