Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 

Kép

 

 

Jorgovani Rác Kórus

Vezetője: Szili Istvánné Viczkó Tímea (06-30-652-9091)

 

 

A Jorgovani Rác Kórus az Ercsi Ráchorvát Táncházból alakult 2009 júliusban. A Jorgovani rác szó, jelentése magyarul Orgonák. Első fellépésük 2009 augusztus 14.-én a Rác búcsúkor volt. A 15 tagú énekkar Ercsi rác /bunyevác, bosnyák, dalmát/ származású lányokból, asszonyokból áll, kiknek felmenői boszniai ferencesek vezetésével telepedtek le a török által néptelenné vált Ercsi és környékére 1630-ban és 1690-ben. Azóta őrzik nyelvüket, dalaikat, táncaikat, népi és szakrális hagyományaikat. Céljuk a hajdani sajátos ercsi rác egyházi és világi énekek, népdalok összegyűjtése, megőrzése és bemutatása ünnepeiken, rendezvényeiken. Fellépéseikkel szeretnék a helyi kulturális életet színesebbé, gazdagabbá, lokálisabbá tenni. Déli szláv és magyar dalcsokraikkal, szavalatokkal rendszeresen részt vesznek a város ünnepi és megemlékező rendezvényein. Szívesen tesznek eleget vidéki meghívásoknak is, esetenként a tánccsoporttal, de önállóan is. Külföldi fesztiválokon közösen szerepelnek a Zorica Tánccsoporttal. Nagy gondot fordítanak a régi ercsi rác népviselet rekonstruálására, ruhatáruk minden évben gyarapodik. Fontos számukra a helyi rác családi, vallási és ünnepi hagyományok megőrzése, melyeket alkalomszerűen az aktualitásnak megfelelően mutatnak be. Népdalaik mellett széles skáláját ismerik a vallási és templomi énekeknek, melyeknek többségét az 1996-ban alakult Ercsi Rác Klub gyűjtéséből tanulták meg. Ezeket most már a Jorgovani Rác Kórus szólaltatja meg, a régi archaikus szent énekektől a mai liturgiák ismert énekeivel együtt. Ezek ismeretével szívesen vesznek részt egyházi nemzetiségi dalos találkozókon, templomi szentmiséken. A kórus kezdeményezte és hozta létre 2015-ben hagyomány teremtő szándékkal az évente megrendezésre kerülő „Julcsika-Tercsike Dalostalálkozót”. Az elnevezés ercsi vonatkozású, egy örökzöld melódia kezdősora után, mely Ábrahám Pál és Harmat Imre szerzeménye, a „Julcsika, Tercsike jöjjön velem Ercsibe kávéra”…… című dalbetét, A mai lányok című háború előtti filmből. A nevek is jellemzőek, mert az ercsi rácok a lány és asszonyneveket így becézték, kortól függetlenül. A dalostalálkozóra vidékről hívnak és várnak magyar és nemzetiségi kórusokat fellépésre és egy vidáman eltöltött napra, együttlétre. A meghívottak mindig szívesen jönnek és megelégedve távoznak a viszontlátás reményében. 2016 június 25.-én ezt a rendezvényt együtt tartották a III. Duna-menti Rácok találkozójával, a tánccsoportokkal és a kórusokkal. A kórus közösségi életét erősítik és hangulatossá teszik a heti rendszerességgel megtartott felelősségteljes ének, vers, vagy esetenkénti kisszínpadi jelenetek próbái. Az idő múlását pedig feledtetik a név és születésnapok megtartása, ismeretszerző kirándulások, táncház, vetélkedők, mulatságok, szociális tevékenységek. 2009-től 2016 év végéig 80 fellépésük volt. Működésüket Ercsi Város és a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat támogatja.

Az Ercsi Jorgovani Rác Kórus 2015 március 15.-én Ercsi Város Önkormányzatától a „Közművelődési Díj” kitüntetést kapta.

 

A kórus tagjai:

Szili Istvánné Viczkó Tímea kórus vezető

Gábriel Gyuláné Somogyi Erzsébet

Simon Józsefné Kokics Márta

Rappai Szilvia

Gajdó Jánosné Irén

Balázs Mária

Kaszap Lászlóné Vas Julianna

Fáncsi Kálmánné Vashegyi Irén

Novák Miklósné Kaszap Ilona

Magyar Ferencné Balogh Márta

Tornyossy László zenei kísérő, harmónika

 

 Alapító tagok:

Kaszap Lászlóné, Gábriel Gyuláné, Balázs Ferencné, Szili Istvánné Viczkó Tímea,   Gajdó Jánosné, Simonné Kokics Márta, Magyarné Balogh Márta, Ormai Jánosné Szrimacz Éva, Zsigmond Éva, Kaszapné Hujber Teréz, Ferenczi Dorina, Rappai Szilvia, Korozmánné Marlyin Katalin