Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 

   Az Ercsi Rác Klub 1996-ban jött létre a Honismereti Szakkör szervezésében, annak önálló, kiegészítő részeként. Fennállásának 10. évfordulója alkalmából 2007. március 14-én Emléklapot vehetett át a klub vezetője, Szili Istvánné. A Rác Klub az elmúlt tíz esztendő alatt mindvégig létrejöttének, elhivatottságának célját és feladatait teljesítette, a  délszláv őslakosság, a helyi ráchorvát nemzetiség összefogását, vallási és kulturális hagyományainak megőrzését. Ennek érdekében legfontosabb tevékenységei voltak:

  

 

-        klubfoglalkozások tartása havi rendszerességgel, a régi ismeretek felelevenítésével, állandó tanulással

-        mindenkori részvétel a rácság hagyományőrző egyházi ünnepein az esedékes szimbólumok elkészítésével

-        felkérésre részvétel családi ünnepségeken, temetői búcsúztatásokon

-        tárgyi emlékek gyűjtése, azok osztályozása és megfelelő helyre való juttatása (egyházak, múzeumok stb.)

-        évente 1-2 kirándulás szervezése, hasonló nemzetiségi vidékek felkeresése (Tököl, Érd, Grábóc, Harkány)

-        ráchorvát nemzetiségi napok megszervezése és lebonyolítása; vendégek fogadása, rácmise vendégeinek ellátása, kultúrműsorok és bálok rendezése

-        kapcsolatteremtés a környező települések hasonló érdekeltségű klubjaival és a horvát önkormányzatokkal

-        meglévő és összegyűjtött tárgyi emlékekből aktuális időszaki kiállítások megrendezése

-        a nyelvismeret bővítése, az aktuális folyóiratok és kiadványok megszerzése. 2005-ben a „Glasznik” újság, a kalendáriumok és Horvátországból az imakönyvek kerültek a tagságon keresztül a lakosság kezébe.

-        török és rác emlékművek avatása 2005. okt. 1-jén a betelepedés 375. évfordulója emlékére.

-        2005. okt. 7-én tagjai lettünk a bejegyzésre kerülő Budapest és Budapest környéki Horvátok Egyesületének

-        2005. dec. 17-én tartja a klub hagyományos nagycsaládi Bozsity, ráckarácsony ünnepét

 

 

 

 

    Az Ercsi Rác Klub öntevékeny, önerőből működő civil szerveződés, nagyrendezvényeihez a helyi önkormányzattól kap támogatást. A klub működését a helyi lakosság nagy szimpátiája övezi, a családi érintettségek miatt is, ezért fő támogatónk maga Ercsi lakossága.

 

Alapszabály

   Az Ercsi Rác Klub alapszabálya, melyet alakuló közgyűlése az Egyesülési jogokról szóló 1989. évi II. törvény, továbbá Ptk. 61-64.§. tartalma alapján az alábbi tartalommal fogadott el:

 

Általános rendelkezések

 

Az egyesület alapító tagjai:

 

Szili Istvánné

Szili Márk

Varga Sándorné

Kővári József

Bulath László

Veszelovszky Dénesné

Marczinkáné Gólics Anita

Ábrahám Gabriella

Baczakó Erzsébet

Bilics Andrásné

Fekete Ignácné

Cseppen Antalné

Hetyei Tiborné

Barinka Istvánné

Bosnyák István

Csavajda Ferencné

Horváth Mihályné

Bilics Antal

Petrányi Gézáné

Magyarics Lajos

Baczakó Mária Anna

Pálmüller Béla Imréné

Egervári Józsefné

Marlyin János

Bosnyák Gréta

Enzsöl Józsefné

Csendó Jánosné

Bátki József

 

Az egyesület neve: Ercsi Rác Klub

 

Az egyesület székhelye: Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár

                                        2451 Ercsi, Szt. István út 12.

 

Minden hónap 2. keddjén 15.00-17.00 óráig tartja megbeszélését a klub. Ezen alkalmakkor a közös ima után a tagok megbeszélik az aktuális tennivalókat, majd eléneklik a régi énekeket, egyházi zsoltárokat.

 

Kép

A rác klub állandó tagjai

  

Kép

 

 

Kép

 

 

Kép

Bozic, 2000.dec.19.

 

Kép

Ercsi búcsú 1997.aug.15. 

 

Kép

Ercsi, 2004.03.19., Rác klub

 

Kép

Ercsi, 2004.03.19., Rác klub

 

Kép

1999.07.26., Ercsi Rác klub Tökölön